Loading..

Lego kamen je naš novi model dekorativnog kamena koji je predviđen za zidanje ograda, stupova sjenica, vaza, roštilja, potpornih zidova i svega onog što vam vaša mašta predlaže da napravite. Kamen se sastoji od elemenata dužine 70 cm, širine 10 cm i visine 5 cm. Svaki element je sastavljen od segmenata različitih veličina. Osim ravnih elemenata postoje i kutni elementi različitih veličina tako da se pri zidanju mogu postići različite šeme zidanja. Osim ravnih i kutnih elemenata postoje i četverokutni elementi za zidanje stupova. Četverokutni elementi proizvedeni su u različitim veličinama 30 x 30, 35 x 35, i 40 x 40. Pregledom galerije možete vidjeti način na koji se vrši ugradnja dekorativnog kamena i dobiva željeni proizvod. U ovom slučaju prikazana je izrada ograde.

izgled ravnih elemenata za stup

OGRADE OD BETONA

GALERIJA

Prije početka zidanja ograde potrebno je izliti temelj u zemlji. Dubina temelja je 50 cm a širina 30 cm. U temelj postaviti armaturu koja će povezati beton. U sredinu temelja postaviti armaturnu mrežu u visinu do koje se zida zid. Na temelju nije prikazana armatura. Početak zidanja temelja počinje nanošenjem flexsibilnog ljepila. Osim ljepila može se koristiti i mort za zidanje koji je dosta jeftinija varijanta.

Zidanje temelja može početi sa bilo koje strane. Ukoliko postoje kutevi temelja može se krenuti zidati od kuta prema kraju temelja.

Kad se stigne do kraja temelja postaviti ponovno kutni element a zatim napraviti ispunu zida i stvoriti uvjet za daljnje zidanje.

Između kuta i ravnog elementa izmjeriti dužinu koja odgovara i uzidati odrezani dio elementa.

Elementi se režu fleksericom sa šajbom za beton.

Kad su ozida prvi red ravninu provjeriti vodenom vagom. Jako je bitno postaviti prvi red u vagu. Kad je prvi red u vagi može se nastaviti zidati dalje.

Na segmentima kamena postoje utori u koje se nanosi ljepilo.

Ugradnjom sljedećeg elementa višak ljepila istiskuje se u unutarnju stranu. Višak ljepila pokupiti alatom za zidanje.Opis mjesta kamena

Kod svakog ozidanog reda provjeriti ravninu zida.

Izgled zida sa unutarnje strane nakon nekoliko ozidanih redova.

Izgled zida sa vanjske strane.

Kada je ozidana visina zida koja je potrebna nastavlja se zidanje stupova na mjestima gdje su predviđeni. Stupovi se zidaju na isti način kao i ravni elementi. Elementi stupa su četverokutni i iz jednog dijela sastavljeni iz više različitih segmenata

Nastavak zidanja stupa.

Uvijek provjeravati ravninu stupa.

Četverokutni elementi za zidanje proizvode se u različitim veličinama. Veličine su 30×30, 35×35 i 40×40. Postoji mogućnost i izrade većih dimenzija. Zidanje i širina parapeta uvijek se prilagođava širini stupa.

Prije sipanja betona potrebno je sačekati minimalno 24 sata da ljepilo postigne odgovarajuću čvrstoću

Prvo nasuti parapet

Poslije ulijevanja betona u parapet počinje ulijevanje betona u stupove.

Kad je betonaža gotova na završetke parapeta i stupova nanijeti flexibilno ljepilo i postaviti završne kape.

Konačan izgled ograde