Loading..

Dekorativni kamen za rub bazena proizvodimo u tri različita modela. Model rubnog kamena za okvir bazena, površinski hrapav, debljine 5 cm, model kamena debljine 3 cm površinski hrapav i površinski glatak i model pod nazivom Suza površinski glatak. Modele dekorativnog kamena proizvodimo u veličini prikazanoj na slikama u galeriji. Svi modeli posjeduju pripadajuće kutne elemente.
Proizvode se u dvije boje, bijela i lagano bež. Pakiranje na euro paletu.

PALETA BOJA

KAMEN ZA RUB BAZENA

30 €/m1

27 €/m1

27 €/m1

GALERIJA