Loading..

montaza-ograde-od-klesanog-kamena

Prije montaže ograde potrebno je iskopati rupu za temelj u ravnini sa zemljom ili desetak centimetra više. Dubina temelja trebala bi biti 50 cm dok širina zavisi od širine temelja. U ovom primjeru širina ograde je 30 cm dok je širina temelja na koji se zida 40 cm.

Segmenti ogradnih stupova dizajnirani su tako da imaju dva lica, kraće i duže i uvijek se zidaju na način da se fuge ne preklapaju. Segmenti su u EL obliku i kad se ozidaju ostaje središnji šuplji dio stupa koji se poslije zidanja ispunjava betonom. Segmenti stupa su prilagođeni visini segmenata za zidanje zida.

Materijal za zidanje sačinjen je od kvarcnog pijeska, cementa bijelog ili sivog uz dodatak flexsibilnog ljepila. Razmak između blokova ostavlja se debljine jednog centimetra.

Kod zidanja se ostavlja predviđena širina za ulazna vrata.

Kad je sve pozicionirano kreće zidanje željene visine ograde. Prostor između ogradnih segmenata zasipava se betonom nakon što se mort osuši.

Kod zidanja jako je bitno vršiti kontrolu vodenom vagom jer od ravnine zavisi krajnji ishod.

Rezanje segmenata vrši se isto kao kod prirodnog kamena šajbom za kamen ili na stroju za rezanje kamena.

Višak morta koji izađe prilikom zidanja pustiti da se malo posuši a zatim počistiti i poravnati sa čeličnom četkom.

Uvijek kontrolirati ravninu zida.

Središnji dio stupa zaliti sa rijetkim betonom. U temelj postaviti ankere prije zidanja na mjestima gdje su predviđeni stupovi kako bi se povezao beton sa temeljom u zemlji. ( NA SLICI NISU PRIKAZANI ANKERI )

Kad se postigne određena visina temeljnog dijela ograde kreće zidanje stupova na željenu visinu i željeni raspon između stupova

Uvijek pratiti ravninu kako zida tako i stupa.

Izgled ograde polako dobiva željeni ishod.

prikaz ograde kad je ozidana odgovarajuća visina stupova i dužina ograde i postavljene odgovarajuće kape I okapnice.

Izgled gotove ograde
Na ozidanu ogradu mogu se postavljati razne šeme željezni, aluminijski, kovani ili drveni segmenti.

Izgled gotove ograde
Na ozidanu ogradu mogu se postavljati razne šeme željezni, aluminijski, kovani ili drveni segmenti.