Loading..

Dekorativna cigla (opeka) može se montirati na sve zidne površine kao i dekorativni kamen. Montaža dekorativne opeke vrši se na način da se na zidu odredi pravac pomoću vodene vage jer na taj način ne dolazi do gubljenja pravca Obično se raspon crta pravi na način da se izmjeri širina ciglice i doda se širina fuga. Obično se kreće sa tri ili pet redova montaže. Na površinu zida zupčastim gleterom nanijeti ljepilo a zatim odokativno utopiti ciglicu. Nakon tri ili pet postavljenih redova popraviti pravac ciglica koje nisu u ravnini. Ljepilo za montažu cigle ne smije biti gusto niti smije presušiti kako bi se segment ciglice mogao utopiti u ljepilo. Poslije montaže kreće fugiranje i radi se tako da se u vrećicu za fugiranje naspe zamiješana fug masa i laganim pritiskom na vrećicu zapuni fuga. Nakon zapunjavanja fuge kreće pročišćavanje fuge pomoću drvenog štapića. Način na koji se fuga pročišćava vidljivo na linku način fugiranja dekorativnog kamena.